Hieronder volgen enkele links naar interessante websites:

Lotgenoten Seksueel Geweld is een lotgenotenplatform voor en door vrouwen én mannen in Nederland en België die slachtoffer zijn geweest van seksueel misbruik of seksueel geweld.

Stichting voor Ons wil het beste voor ieder kind!

Nederland heelt! – Lotgenotenplatform voor fysiek, psychisch en seksueel misbruikte/mishandelde personen. Voor, met en door lotgenoten!

Reclaimed Voices – De naam van onze stichting kan vertaald  worden als ‘herwonnen stemmen’: we bieden personen met misbruikervaringen bij Jehovah’s Getuigen die moe(s)ten zwijgen de ruimte hun eigen stem te herwinnen en zich uit te spreken.

Team Kim – Team-Kim geeft voorlichting over kindermishandeling en huiselijk geweld door middel van persoonlijke verhalen. Team-Kim werkt landelijk Waarom durven kinderen niet te praten over wat hen overkomt? Wat heeft een kind nodig dat kindermishandeling heeft meegemaakt? Het feit dat niemand ingrijpt of naar hun eigen mening vraagt, is voor veel kinderen/jongeren net zo pijnlijk als de mishandeling zelf. Daarom is het essentieel om niet alleen met professionals, maar ook met de jongeren en kinderen zelf over kindermishandeling te praten. Team-Kim vindt dat er te weinig gedaan wordt aan preventieve voorlichting over kindermishandeling door middel van inzet van ervaringsdeskundigheid (jongerenparticipatie). Wij pleiten voor een andere aanpak van kindermishandeling. Een aanpak waarbij de stem van kind centraal staat.


Vormgeving: Dymph Design

“Via een oproep op Facebook kwam ik in contact met Gabrielle. Zij zocht iemand die een jurk op maat wilde maken voor de foto. Ik heb haar gebeld en toen vertelde zij over het project waar het voor nodig was. Heftige verhalen die ver van mijn eigen wereldje af staan. Wel mooi dat ze daar een positieve draai aan weet te geven door deze actie op te zetten. Aangezien ik een naaiatelier Dress en Les heb en ik geen ‘nee’ kan zeggen, werd het antwoord ja. Ik help graag mensen als dat kan. Toen de jurk af was en ik haar inmiddels wat beter had leren kennen, volgde daar ook deze website op met nieuw logo voor haar project. Want naast een naaiatelier heb ik ook een grafisch vormgevingsbureau; Dymph Design.”
Dymph Dressen