Behandeltraject 1984 tot heden – Gabriëlle Jansen

Binnenkort kun je hier het document downloaden.
Dit document dient als aanvullende informatie voor de gastlessen over CPTSS. Het delen van mijn ervaringen met behandelingen en medicatie kan mijns inziens nuttig zijn voor (toekomstige) hulpverleners, zowel in de medische als psychische zorgverlening.

Dit document dient als aanvullende informatie voor de gastlessen over CPTSS. Het delen van mijn ervaringen met behandelingen en medicatie kan mijns inziens nuttig zijn voor (toekomstige) hulpverleners, zowel in de medische als psychische zorgverlening.  Als je werkt met mensen dan kan er altijd iets gebeuren wat je niet had voorzien, en misschien wist je op dat moment niet hoe je met deze gebeurtenis moest omgaan. Dat zijn juist de leermomenten die ons verder kunnen helpen. Daarom is het goed om dit met anderen te delen. Zowel de negatieve als de positieve ervaringen.

Mijns inziens hoor je niet zwart/wit te denken, zeker niet in de zorgsector. Ieder mens is uniek en zo ook de benadering. Vergeet niet te kijken naar de mens achter het label dat ze hebben gekregen. Uiteraard moeten er in de basis regels (protocollen) zijn maar geef jezelf de ruimte om hier creatief mee om te gaan. Benader de ander met respect. Je mag jezelf best een beetje kwetsbaar opstellen tegenover die ander. — Afstand en toenadering in balans

Mijn ervaringen binnen de psychiatrie waren zowel positief als negatief, ze betekenen niet dat de beschreven instanties en hulpverleners per definitie goed of fout zijn, het zijn momentopnames. Het was een wisselwerking die is ontstaan op het moment van de ontmoeting en het vervolg daarop. Ik heb geprobeerd een zo eerlijk mogelijk beeld te geven van mijn ervaringen zoals ik het mij herinner. Ik zet alles in chronologische volgorde. Van sommige behandeltrajecten weet ik niet meer wanneer ze zijn gestart en hoe lang ze hebben geduurd.

Ik wil mensen die van plan zijn om hulp in te schakelen voor zichzelf of voor een ander niet ontmoedigen. Ik wil ze juist moed geven om voor zichzelf op te komen als je merkt dat het hulpverleningstraject waarin je komt niet lekker verloopt. Je kunt er beter op voorbereid zijn dat dit kan gebeuren dan verrast te worden in negatieve zin. De basis van een goede behandeling begint met een goede verbinding en werken aan wederzijds vertrouwen. Dat kost tijd.

Ik heb zelf erg veel geleerd van de negatieve ervaringen. Hoe pijn ze ook deden ik ben er in de loop der tijd alleen maar krachtiger door geworden. Het heeft me weerbaarder gemaakt.
Negatief kun je ombuigen naar positief: Ook al lijkt het nog zo uitzichtloos, er is altijd hoop!