Behandeltraject 1984 tot heden – Gabriëlle Jansen

Binnenkort kun je hier het document downloaden.

Dit document dient als aanvullende informatie voor de gastlessen over CPTSS. Het delen van mijn ervaringen met behandelingen en medicatie kan mijns inziens nuttig zijn voor (toekomstige) hulpverleners, zowel in de medische als psychische zorgverlening.  Als je werkt met mensen dan kan er altijd iets gebeuren wat je niet had voorzien, en misschien wist je op dat moment niet hoe je met deze gebeurtenis moest omgaan. Dat zijn juist de leermomenten die ons verder kunnen helpen. Daarom is het goed om dit met anderen te delen. Zowel de negatieve als de positieve ervaringen.

Mijns inziens hoor je niet zwart/wit te denken, zeker niet in de zorgsector. Ieder mens is uniek en zo ook de benadering. Vergeet niet te kijken naar de mens achter het label dat ze hebben gekregen. Uiteraard moeten er in de basis regels (protocollen) zijn maar geef jezelf de ruimte om hier creatief mee om te gaan. Benader de ander met respect. Je mag jezelf best een beetje kwetsbaar opstellen tegenover die ander. — Afstand en toenadering in balans

Mijn ervaringen binnen de psychiatrie waren zowel positief als negatief, ze betekenen niet dat de beschreven instanties en hulpverleners per definitie goed of fout zijn, het zijn momentopnames. Het was een wisselwerking die is ontstaan op het moment van de ontmoeting en het vervolg daarop. Ik heb geprobeerd een zo eerlijk mogelijk beeld te geven van mijn ervaringen zoals ik het mij herinner. Ik zet alles in chronologische volgorde. Van sommige behandeltrajecten weet ik niet meer wanneer ze zijn gestart en hoe lang ze hebben geduurd.

Ik wil mensen die van plan zijn om hulp in te schakelen voor zichzelf of voor een ander niet ontmoedigen. Ik wil ze juist moed geven om voor zichzelf op te komen als je merkt dat het hulpverleningstraject waarin je komt niet lekker verloopt. Je kunt er beter op voorbereid zijn dat dit kan gebeuren dan verrast te worden in negatieve zin. De basis van een goede behandeling begint met een goede verbinding en werken aan wederzijds vertrouwen. Dat kost tijd.

Ik heb zelf erg veel geleerd van de negatieve ervaringen. Hoe pijn ze ook deden ik ben er in de loop der tijd alleen maar krachtiger door geworden. Het heeft me weerbaarder gemaakt.
Negatief kun je ombuigen naar positief: Ook al lijkt het nog zo uitzichtloos, er is altijd hoop!


Hanneke Joosten

Julia – Hoe mijn dochter steeds zieker werd in de psychiatrie
Als Julia op negentienjarige leeftijd in een psychose belandt, wordt ze opgenomen in een psychiatrische inrichting. Haar moeder Hanneke en stiefvader Gijs zijn daar aanvankelijk ‘blij’ om: het ging al een jaar bergafwaarts met Julia, nu is er eindelijk uitzicht op verbetering. 
Niets blijkt echter minder waar. Tijdens haar verblijf in verschillende ggz-instellingen glijdt Julia steeds verder weg. 

Dit boek is een verslag van het horrorscenario waarin Hanneke en haar gezin terechtkwamen. Maar het is ook een aanklacht. Tegen rigide psychiaters die krampachtig vasthouden aan richtlijnen, protocollen en (verkeerde) diagnoses. En tegen de ggz-klinieken waar het slikken van medicijnen voorwaarde is voor verblijf. Waar het recht op privacy en keuzevrijheid belangrijker wordt geacht dan deelname aan een dagprogramma en het stimuleren van een gezonde leefstijl. 

Daarnaast is dit boek een eerbetoon aan die paar mensen die op het juiste moment op de juiste plek de juiste actie ondernamen. 
Voorwoord door Jim van Os, hoogleraar psychiatrie. 

“Confronterend, maakt bescheiden en roept op tot reflectie.” 

Auteur 
Hanneke Joosten (1964) is activiteitenbegeleider en werkzaam bij een ROC. Ze is moeder van vier kinderen, onder wie Julia (1991). 
Het boek Julia is gelezen op het ministerie, door zorgverzekeraars, medewerkers van zorgkantoor en diverse instellingen. Het heeft voor Julia deuren geopend die tot dan toe potdicht zaten. 
Bij hoge uitzondering mocht Julia gaan wonen in een instelling voor mensen met een verstandelijke beperking, ondanks dat zij daar geen geldige indicatie voor heeft. Na jarenlang verblijf in een ziekmakende omgeving en de angst dat Julia de GGZ niet zou overleven, is zij binnen een half jaar meer hersteld dan in acht jaren gesloten GGZ. 
Het gaat nu, naar omstandigheden, goed met haar. 

Op verzoek geeft Hanneke gastlessen bij zorgopleidingen.
Meer info: hannekej@hotmail.com 

Het boek Julia bestellen? 
Kosten: €20,- (inclusief verzendkosten)
Stuur een mailtje naar hannekej@hotmail.com
Of een berichtje via Facebook /hannekejoo


Frits Bosch

Weer helemaal genezen van de corona gaf ik de afgelopen maanden een aantal succesvolle online presentaties over ‘Help, de psycholoog verzuipt!

Daarmee bereikte ik een veel breder publiek dan mijn presentaties op locatie en regelmatig leidde mijn verhaal tot indringende ontboezemingen van (ex) GGZ-patiënten en loyale steun van zorgprofessionals.

‘Je bent die cowboy die ijvert voor rechtvaardigheid en in jouw geval met je pen en ook voor laagdrempeligheid, toegankelijkheid, betaalbaarheid. Het hart op de juiste plaats.’ schreef Christel Bouwens, gedragstherapeut uit België als reactie op mijn gestreamde presentatie. In ‘Help, de psycholoog verzuipt!’ geef ik veel voorbeelden van tegenwerking van eerstelijnspsychologen en wat lees ik afgelopen week tot mijn vreugde in een bericht van de Belgische psychologenvereniging?: ‘Het federale parlement heeft op voordracht van Jan Bertels het budget voor de eerstelijnspsychologische zorg (ELP) verhoogt naar € 200 miljoen op jaarbasis.’

Gelukkig ben ik niet de enige die pleit voor een meer mensgerichte GGZ. Mijn uitgever Beroepseer heeft al jaren kritiek op de marktwerking in de zorg: ‘Als je focust op kosten, gaat de kwaliteit omlaag; als je focust op kwaliteit gaan de kosten omlaag.

Intussen zijn vriend en vijand het erover eens dat de GGZ niet doelmatig is georganiseerd. Zie bijvoorbeeld Lijm de Zorg en recente publicaties van hoogleraar Psychiatrie Jim van Os en Zorgverzekeraars Nederland maar de vraag blijft: ‘Hoe gaan wij dat met elkaar organiseren en welke bijdrage kan de vrijgevestigde psycholoog leveren aan de eerstelijns GGZ?

Om deze vragen te beantwoorden vind ik het belangrijk om eerst goed te onderzoeken wat er de afgelopen 10 jaar allemaal fout is gegaan in de GGZ. Ik heb daar een duidelijke mening over!
Nieuwsgierig? Kijk en luister naar mijn gestreamde ZOOM-presentatie.

Frits Bosch – 21 juli 2020